Gauk dovanų kuponą

50EUR vertės dovanų kupono Audimas prekėms įsigyti konkurso taisyklės

 

 1. Šios 50EUR vertės dovanų kupono Audimas prekėms įsigyti konkurso (“Konkursas”) taisyklės (“Taisyklės”) nustato Konkurso vykdymo, laimėtojų išaiškinimo ir laimėtų prizų perdavimo tvarką.
 2. Konkursą organizuoja AB „Audimas“ (“Konkurso organizatorius”).
 3. Konkursas vykdomas nuo 2021 m. rugsėjo 07 d. ir vyksta iki 2021 m. rugsėjo 10 d. (imtinai).
 4. Konkurso dalyviais yra visi Audimas naujienlaiškio prenumeratoriai (asmenys, davę aktyvų sutikimą tiesioginei rinkodarai) ir nuo 2021 m. rugsėjo 07 d.. iki 2021 m. rugsėjo 10 d.. (imtinai) įsigiję prekių e-parduotuvėje audimas.lt, kurie Konkurso organizatoriaus atsiųstoje aktyvioje nuorodoje pasiekiamame lange su Taisyklėmis susipažino ir taip įsipareigojo jų laikytis. Konkurso dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus. Nepageidaujantys dalyvauti konkurse asmenys, gavę informaciją apie Konkursą turi apie tai pranešti el. p. [email protected].
 5. Konkurso prizas yra 50,00 EUR (įskaitant PVM) vertės dovanų kuponas, galiojantis (galimas panaudoti atsiskaitant už prekes) Audimas elektroninėje parduotuvėje audimas.lt ir “Audimas” fizinėse parduotuvėse Lietuvoje iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Dovanų kupono galiojimas po 2021 m. rugsėjo 30 d. nepratęsiamas. Panaudoti dovanų kuponą galima tik vieno pirkimo (vieno užsakymo) apmokėjimo metu. Vieno prekių užsakymo ir apmokėjimo metu nepanaudojus visos nuolaidos sumos (pvz., jei užsakymo suma mažesnė nei 50,00 EUR, įsk. PVM), likusi nuolaidos suma negali būti panaudota kito pirkimo užsakymo metu. Nuolaidos sumos (eurais) ir įsigyjamų prekių verčių (eurais įskaitant PVM) skirtumas laimėtojui pinigais negrąžinamas. Kai laimėtas dovanų kuponas panaudojamas atsiskaitant už prekes, kurių kaina viršija nuolaidos sumą (eurais, įsk. PVM), trūkstamą įsigyjamų prekių kainos dalį galima sumokėti kitu konkrečioje parduotuvėje galimu atsiskaitymo būdu. Dovanų kuponas į pinigus nekeičiamas. Dešimčiai Konkurso laimėtojų bus suteikta po vieną nurodytos vertės dovanų kuponas. Konkurso organizatorius nekompensuoja jokių Konkurso dalyvio ar laimėtojo patirtų su dalyvavimu Konkurse ar dovanų kupono panaudojimu susijusių išlaidų.
 6. Dešimt Konkurso dalyvių bus pripažinti laimėtojais burtų keliu. Laiminguosius Konkurso organizatorius atrinks nepriklausomos burtų traukimo sistemos https://burtutraukimas.lt/ Burtutraukimas.lt, kaip Jūsų duomenų tvarkytojui, Konkurso organizatoriaus bus perduotas tik užsakymo kodas, kiti asmens duomenys nebus perduoti ir naudojami laimėtojų atrankai. Konkurso organizatorius informuos laimėtojus asmeniškai elektroniniu paštu ir telefonu 2021 m. rugsėjo 13 d. Laimėtas dovanų kuponas bus laimėtojui nusiųstas el. paštu.
 7. Dalyvauti Konkurse gali tik vyresni nei 14 metu amžiaus asmenys. Konkurse negali dalyvauti Konkurso organizatoriaus darbuotojai, jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sutuoktinio tėvai), taip pat įmonių grupės, kuriai priklauso Konkurso organizatorius, įmonių darbuotojai bei jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sutuoktinio tėvai).
 8. Konkurso organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Konkurso dalyvio įspėjimo pašalinti iš Konkurso bet kurį Konkurso dalyvį, dėl kurio Konkurso organizatoriui kyla įtarimų dėl bet kokio Konkurso dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Konkurse ar atitikimo Taisyklių reikalavimams. Sprendimas dėl Konkurso dalyvio dalyvavimo Konkurse ar jo pašalinimo iš Konkurso, dėl Konkurso dalyvio atrinkimo laimėtoju yra galutinis ir neginčijamas ir jokių pretenzijų Konkurso organizatorius dėl to nepriima.
 9. Konkurso organizatorius pasilieka teisę bet kada vienašališkai be išankstinio Konkurso dalyvio įspėjimo keisti ar papildyti šias Taisykles, o prireikus gali sustabdyti arba atšaukti Konkursą. Dalyvaudamas Konkurse, Konkurso dalyvis patvirtina, kad šie Konkurso organizatoriaus veiksmai nėra ir nebus laikomi sukeliančiais bet kokių nuostolių Konkurso dalyviui.
 10. Tapdamas Konkurso dalyviu, asmuo patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka, kad jo asmens duomenys (vardas, pavardė, užsakymo numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) sutarties, sudarytos pagal Taisyklių sąlygas, vykdymo pagrindu, būtų AB „Audimas“, kaip duomenų valdytojo, tvarkomi Konkurso vykdymo tikslu Taisyklėse nurodytu Konkurso vykdymo metu ir 1 mėnesį po visų Konkurso prizų laimėtojų paskelbimo dienos šiose Taisyklėse ir Konkurso organizatoriaus asmens duomenų tvarkymo taisyklėse numatyta tvarka. Konkurso dalyvio nurodyti asmens duomenys būtini Konkurso organizavimui, be šių duomenų Konkurso dalyvis negalės būti Konkurso organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Konkurse. Konkurso dalyvis audimas.lt privatumo politikoje numatyta tvarka gali raštu kreiptis į Konkurso organizatorių ir pareikalauti įgyvendinti privatumo politikoje nurodytas duomenų subjekto teises. Konkurso dalyvis informuojamas, kad pateikęs reikalavimą sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar pateikęs prašymą sunaikinti jo asmens duomenis, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą Konkurse ir neturinčiu galimybės laimėti Konkurso prizą. Toks Konkurso dalyvio pasitraukimas iš Konkurso neturės įtakos iki atitinkamo minėto Konkurso dalyvio reikalavimo pateikimo Konkurso organizatoriaus jau atliktam Konkurso dalyvio asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.
 11. Šios Taisyklės viešai skelbiamos Konkurso dalyviui pateiktoje nuorodoje tik jam/jai prieinamoje interneto svetainės audimas.lt dalyje. Papildoma informacija apie Konkursą teikiama el. paštu: [email protected].