50 EUR vertės AUDIMAS dovanų kuponų konkurso taisyklės

 

 1. Šios 50 EUR vertės AUDIMAS dovanų kuponų konkurso (“Konkursas”) taisyklės (“Taisyklės”) nustato Konkurso vykdymo, laimėtojų išaiškinimo ir laimėtų prizų perdavimo tvarką.
 2. Konkursą organizuoja UAB „Audimas Brand“ (“Konkurso organizatorius”).
 3. Konkursas vykdomas nuo 2024 m. birželio 10 d. ir vyksta iki 2024 m. birželio 30 (imtinai).
 4. Konkurso dalyviais yra visi AUDIMAS vartotojo portreto apklausą pilnai užpildę ir savo el. pašto adresą joje nurodę dalyviai, įsipareigoję laikytis šių Taisyklių. AUDIMAS vartotojo portreto apklausa pasiekiama per nuorodą, gautą kartu su Audimas naujienlaiškiu, nuskenavus QR kodą Audimas fizinėse parduotuvėse, Audimas paskyroje socialiniuose tinkluose.
 5. Konkurso prizas yra 50,00 EUR (įsk. PVM) vertės dovanų kuponas, kurį galima panaudoti atsiskaitant už prekes AUDIMAS elektroninėje parduotuvėje audimas.lt ir AUDIMAS fizinėse parduotuvėse Lietuvoje iki 2024 m. spalio 10 d. Panaudoti dovanų kuponą galima tik vieno pirkimo (vieno užsakymo) apmokėjimo metu. Vieno prekių užsakymo ir apmokėjimo metu nepanaudojus visos kupono sumos (pvz., jei užsakymo suma mažesnė nei 50,00 EUR, įsk. PVM), likusi kupono suma negali būti panaudota kito pirkimo ar užsakymo metu. Kupono sumos (eurais) ir įsigyjamų prekių verčių (eurais įskaitant PVM) skirtumas laimėtojui pinigais negrąžinamas. Kuponas į pinigus ir kitus daiktus nekeičiamas. Kai laimėtas dovanų kuponas panaudojamas atsiskaitant už prekes, kurių kaina viršija nuolaidos sumą (eurais, įsk. PVM), trūkstamą įsigyjamų prekių kainos dalį galima sumokėti kitu konkrečioje parduotuvėje galimu atsiskaitymo būdu. Penkiems Konkurso laimėtojams bus suteikta po vieną nurodytos vertės dovanų kuponą. Konkurso organizatorius nekompensuoja jokių Konkurso dalyvio ar laimėtojo patirtų su dalyvavimu Konkurse susijusių išlaidų.
 6. Penki Konkurso dalyviai bus pripažinti laimėtojais burtų keliu. Laiminguosius Konkurso organizatorius atrinks atsitiktine tvarka. Konkurso organizatorius informuos laimėtojus asmeniškai elektroniniu paštu iki 2024 m. liepos 8 d. Dovanų kuponas bus laimėtojui nusiųstas el. paštu.
 7. Dalyvauti Konkurse gali tik vyresni nei 14 metu amžiaus asmenys. Konkurse negali dalyvauti Konkurso organizatoriaus, UAB „Audimas Supply“, AB „Audimas“, UAB „Audimo turtas“ darbuotojai, jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sutuoktinio tėvai).
 8. Konkurso organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Konkurso dalyvio įspėjimo pašalinti iš Konkurso bet kurį Konkurso dalyvį, dėl kurio Konkurso organizatoriui kyla įtarimų dėl bet kokio Konkurso dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Konkurse ar atitikimo Taisyklių reikalavimams. Sprendimas dėl Konkurso dalyvio dalyvavimo Konkurse ar jo pašalinimo iš Konkurso, dėl Konkurso dalyvio atrinkimo laimėtoju yra galutinis ir neginčijamas ir jokių pretenzijų Konkurso organizatorius dėl to nepriima.
 9. Konkurso organizatorius pasilieka teisę bet kada vienašališkai be išankstinio Konkurso dalyvio įspėjimo keisti ar papildyti šias Taisykles, o prireikus gali sustabdyti arba atšaukti Konkursą. Dalyvaudamas Konkurse, Konkurso dalyvis patvirtina, kad šie Konkurso organizatoriaus veiksmai nėra ir nebus laikomi sukeliančiais bet kokių nuostolių Konkurso dalyviui.
 10. Tapdamas Konkurso dalyviu (ir joje nurodęs savo el. pašto adresą), asmuo patvirtina, kad: 1) yra informuotas, kad jo el. pašto adresas ir duomuo, ar dalyvis pripažintas laimėtoju sutarties, sudarytos pagal Taisyklių sąlygas, vykdymo pagrindu, bus Konkurso organizatoriaus, kaip duomenų valdytojo, tvarkomi Konkurso vykdymo tikslu Taisyklėse nurodytu Konkurso vykdymo metu ir 1 mėnesį po visų Konkurso prizų laimėtojų išrinkimo dienos šiose Taisyklėse ir Konkurso organizatoriaus asmens duomenų tvarkymo taisyklėse numatyta tvarka; 2) duoda sutikimą Konkurso organizatoriui, kaip duomenų valdytojui, dėl asmens apklausoje nurodytų duomenų tvarkymo apklausos vykdymo ir analizės tikslu 1 metus po visų Konkurso prizų laimėtojų išrinkimo dienos šiose Taisyklėse ir Konkurso organizatoriaus asmens duomenų tvarkymo taisyklėse numatyta tvarka. Konkurso dalyvio el. paštas būtinas Konkurso organizavimui, be šių duomenų Konkurso dalyvis negalės būti Konkurso organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Konkurse. Pateikdamas savo asmens duomenis, patvirtinate, kad jie teisingi ir tikslūs. Jūs atsakote už neteisingo ar netikslaus, įskaitant ne savo, el. pašto adreso pateikimą. Tik Jums nurodžius savo el. pašto adresą, Jūsų pateiktus apklausos atsakymus galime priskirti Jums ir turime galimybę susisiekti dėl kupono pristatymo. Jums užpildžius apklausą, bet nenurodžius el. pašto, Jūsų apklausos duomenys yra anoniminiai (pagal pateiktus atsakymus Jūsų negalime identifikuoti). Konkurso dalyvis tinklapio audimas.lt privatumo politikoje (https://www.audimas.lt/informacija-klientui/privatumo-politika/) numatyta tvarka gali raštu kreiptis į Konkurso organizatorių ir pareikalauti įgyvendinti privatumo politikoje nurodytas duomenų subjekto teises. Konkurso dalyvis informuojamas, kad pateikęs reikalavimą sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar pateikęs prašymą sunaikinti jo asmens duomenis, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą Konkurse ir neturinčiu galimybės laimėti Konkurso prizą. Toks Konkurso dalyvio pasitraukimas iš Konkurso neturės įtakos iki atitinkamo minėto Konkurso dalyvio reikalavimo pateikimo Konkurso organizatoriaus jau atliktam Konkurso dalyvio asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms. Konkursui ir apklausos vykdymo tikslu pasitelkiame Jūsų asmens duomenų tvarkytoju pasitelkiame duomenų rinkimo paslaugas teikiantį tiekėją.
 11. Šios Taisyklės viešai skelbiamos audimas.lt svetainėje. Papildoma informacija apie Konkursą teikiama el. paštu: [email protected].