INFORMACIJA APIE PARAMĄ UKRAINAI

  1. UAB „Audimas brand“ elektroninėje parduotuvėje audimas.lt įsigydami bet kurį „Kartu su Ukraina“ ženklu pažymėtą „Audimas“ gaminį, šiame informaciniame pranešime nurodyta tvarka kartu paremsite VšĮ „Mėlyna ir geltona“. Tai nevyriausybinė organizacija, nuo 2014 metų, remianti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas bei nuo karo nukentėjusius civilius.
  2. UAB „Audimas brand“ pelnas, gautas už parduotus „Kartu su Ukraina“ ženklu pažymėtus „Audimas“ gaminius, bus skirtas VšĮ „Mėlyna ir geltona“. UAB „Audimas brand“ pelnu, gautu iš „Kartu su Ukraina“ ženklu pažymėtų „Audimas“ gaminių pardavimo, laikysime visos šių gaminių pardavimo elektroninėje parduotuvėje audimas.lt kainos (neįskaitant PVM, bet įskaitant nuolaidas, jei tokių būtų suteikta) ir šių gaminių pardavimo savikainos bei UAB „Audimas brand“ bendrųjų ir administracinių sąnaudų dalies (proporcingos „Kartu su Ukraina“ ženklu pažymėtų gaminių daliai UAB „Audimas brand“ gaminių asortimente) skirtumą.
  3. Šio informacinio pranešimo antrame punkte nurodytas pelnas bus skaičiuojamas nuo „Kartu su Ukraina“ gaminių pardavimo elektroninėje parduotuvėje audimas.lt pajamų laikotarpiu nuo 2022-03-04 iki akcijos pabaigos. UAB „Audimas brand“ gali sutrumpinti arba pratęsti šį laikotarpį apie tai pranešdama Kartu su Ukraina“ tinklapyje ir šiame informaciniame pranešime.
  4. Šio informacinio pranešimo antrame punkte nurodytą pelną UAB „Audimas brand“ perves į VšĮ „Mėlyna ir geltona“ banko sąskaitą periodiškai akcijos eigoje.
  5. “Kartu su Ukraina” ženklu pažymėti “Audimas” gaminiai:

https://www.audimas.lt/katalogas/uz-laisve-kartu-su-ukraina/?modification=14507

https://www.audimas.lt/katalogas/uz-laisve-kartu-su-ukraina-2/?modification=14508

https://www.audimas.lt/katalogas/ukrainos-veliava/?modification=14520

 

  1. Informaciją apie UAB „Audimas brand“ paaukotą pelną rasite nuolat atnaujinamoje svetainėje čia 
  2. UAB „Audimas brand“ gali keisti šį informacinį pranešimą apie tai iš anksto pranešant.